Garantia

La garantia és extensiva a tots els països on aquest producte sigui distribuït per Ferrogón Metall SLU.

 

Cobertura de garantia:

  • La garantia és per un període de dos anys des del moment del lliurament del producte.
  • Es garanteix la conformitat del producte d’acord a l’ús per al qual està destinat.

Dins el període de garantia arreglarem sense cap càrrec qualsevol defecte de funcionament de la porta, vidre o accessori causa de la seva fabricació substituint peces o facilitant producte nou, sempre que l’opció escollida sigui factible i no resulti econòmicament desproporcionada segons el nostre criteri.

 

Nul·litat de la garantia:

La present garantia no serà vàlida en els supòsits de: mal ús, ús inadequat del producte, per la manipulació indeguda de la mateixa per persona no autoritzada, pel deteriorament del producte a causa d’agents externs com aigua, excés de foc o altres productes nocius químics , obstructius o corrosius, a causa d’un manteniment inadequat, a la manca de neteja, a l’ús de recanvis o peces no originals de la marca.

Així mateix no estaran emparades els trencaments de vidre produïdes per mala instal·lació de la porta ni productes que no hagin estat abonats com consta en les condicions de venda.

El no respecte de les condicions de venda: impagament, devolució de pagament anul·larà automàticament les garanties del producte.